Thông báo họp xét tiếp nhận viên chức

Ngày 08/7/2022, UBND huyện Pác Nặm ban hành Thông báo số 178/TB-UBND về việc Thông báo họp xét tiếp nhận viên chức. Nội dung chi tiết xem tại đây: Thông báo họp xét tiếp nhận viên chức

Bài trướcRa quân hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam – Truyền thông, vận động phát triển người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế hộ gia đình
Bài tiếp theoPhát động phong trào thi đua “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Pác Nặm