Thông báo tiếp nhận vào làm công chức công tác tại các cơ quan thuộc UBND huyện Pác Nặm

THÔNG TIN VĂN BẢN
Số văn bản: TB số 115/TB-UBND
Tên văn bản: Thông báo tiếp nhận vào làm công chức công tác tại các cơ quan thuộc UBND huyện Pác Nặm
Lĩnh vực:
Cơ quan ban hành:
Ngày ban hành: 24/03/2021
Trích yếu VB: undefined
Tệp đính kèm Tải về Chuột phải chọn “Save target as” để tải về
Bài trướcVề việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/Cp-TTg ngày 20/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ
Bài tiếp theoPác Nặm được Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện từ năm 2022