Thông báo về việc tổ chức đối thoại trực tuyến về thủ tục hành chính, giải quyết thủ tục hành chính trên Trang cổng thông tin điện tử Công an tỉnh năm 2019

Bài trướcQuyết định số 2136/QĐ-UBND ngày 7/10/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm về việc công bố hết Dịch lơn tả Châu phi trên địa ban xã Cao Tân huyện Pác Nặm
Bài tiếp theoThông báo Phân công trực tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Pác Nặm