Thực hiện đón và phòng, chống dịch COVID-19 đối với công dân về từ các tỉnh phía Nam

Thực hiện Văn bản số 6793/UBND-VXNV ngày 10/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc đón và thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 đối với người về từ các tỉnh phía Nam. UBND huyện Pác Nặm đã có văn bản chỉ đạo Giao Công an huyện chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức đón công dân tại các điểm được Công an tỉnh bàn giao theo Công Văn trên.

Trong suốt quá trình nhận bàn giao, di chuyển về địa phương phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định và đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Nội dung Văn bản số 6793/UBND-VXNV ngày 10/10/2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn:

Ban BT

Bài trướcPác Nặm xây dựng mới 23 công trình giao thông nông thôn từ nguồn vốn NTM
Bài tiếp theoBàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên Cựu chiến binh ở Pác Nặm