Thực hiện hiệu quả việc đăng ký học tập và làm theo Bác

Kết thúc tháng 11, Các tập thể trên địa bàn huyện đã thực hiện xong 637/696 việc làm theo Bác đã đăng ký, đạt 91,52%; các cá nhân thực hiện xong 6.578/6.868 việc đã đăng ký đạt 95,7%.

Việc làm theo bác được triển khai sâu rộng đến cơ sở, tạo sức lan tỏa rộng khắp

Để thực hiện có hiệu quả việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tập thể, cá nhân, các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch thực hiện bám sát nội dung kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên. Nội dung đăng ký việc làm theo Bác của tập thể, cá nhân cơ bản sát với chuyên đề, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, giải pháp đột phá, sáng tạo nhằm phát triển cơ quan, đơn vị, địa phương, khắc phục những hạn chế, tồn tại của cơ quan, đơn vị, địa phương; trách nhiệm trong thực hiện xây dựng nông thôn mới… Bên cạnh đó, trong sinh hoạt định kỳ các chi bộ thường xuyên kiểm điểm việc làm cụ thể của tập thể chi bộ và cá nhân gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị…Theo đó, nhiều việc làm theo Bác của tập thể và cá nhân tạo được sức lan tỏa sâu rộng./.

Thanh Loan

Bài trướcHuyện Pác Nặm có 7 sản phẩm tham gia Sự kiện “Tuần lễ giới thiệu miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022”
Bài tiếp theoTrao 18 con bò cái sinh sản từ Dự án “Ngân hàng bò” trong năm 2022