Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2023

 Sáng ngày 15/3/2023, Thường trực HĐND huyện Pác Nặm tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 3/2023. Đồng chí Hoàng Thị Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện, UB MTTQVN huyện, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện, Lãnh đạo, chuyên viên VP HĐND&UBND huyện.

Phiên họp thường kỳ tháng 3/2023 HĐND huyện Pác Nặm

Tại phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã xem xét các dự thảo: Thông báo thời gian, nội dung, chương trình và một số dự thảo văn bản chuẩn bị cho kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026; dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện Quý I/2023, nhiệm vụ Quý II/2023; dự thảo Quyết định Thành lập Đoàn Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 05/NQ-HĐND ngày 30/3/2021 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án 01/ĐA-UBND về Phát triển một số cây trồng, vật nuôi có lợi thế trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch khảo sát tình hình hoạt động của HĐND cấp xã từ đầu nhiệm kỳ đến nay và thống nhất một số nội dung công tác khác thuộc thẩm quyền.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu tham dự phiên họp, đồng chí Hoàng Thị Duyên, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cơ bản thống nhất đối với các nội dung trình tại Phiên họp, đồng thời đề nghị Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với các Ban HĐND huyện tiếp thu, hoàn thiện và chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ chín (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện đảm bảo đầy đủ và đúng quy định. Tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo kết quả hoạt động HĐND huyện quý I, nhiệm vụ quý II/2023; dự thảo Quyết định Thành lập Đoàn Giám sát và dự thảo Kế hoạch khảo sát của Thường trực HĐND huyện để trình ký ban hành. Đồng thời tham mưu tốt để tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung hoạt động giám sát, khảo sát đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra./.

Dương Thị Thuyên – Ban KT-XH HĐND huyện

Bài trướcSẵn sàng cho Giải Việt dã huyện Pác Nặm năm 2023
Bài tiếp theoCó 05 Thủ tục hành chính mới được ban hành thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư Pháp