Tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 của Thường vụ Quân uỷ Trung ương và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới’’

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Pác Nặm vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới; 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Thượng tá Hoàng Mai Thao, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết

Nhận thức được vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, thời gian qua, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện Pác Nặm đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Chỉ thị 124 – CT/QUTW, ngày 31 tháng 3 năm 2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương. Đồng thời chủ động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ Quân sự – quốc phòng và công tác quân sự địa phương trong đó có công tác giáo dục chính trị cho lực lượng vũ trang huyện.

Trong đó, thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, hình thức và phương pháp giáo dục chính trị tại đơn vị; có kế hoạch bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị; chú trọng công tác quản lý, kiểm tra, phúc tra đánh giá kết quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác bảo đảm và quản lý, sử dụng trang bị, phương tiện giáo dục chính trị… qua đó góp phần giữ vững sự ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng Lực lượng vũ trang huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị

Cũng trong dịp này, Ban CHQS huyện đã Quyết định khen thưởng cho 01 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị ./.

Dương Đồng

Bài trước100% đơn vị cấp xã ở Pác Nặm đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 3
Bài tiếp theoKiểm tra thăm nắm tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại xã Cổ Linh