Trên 7,3 tỷ đồng cho phát triển Giao thông trong 6 tháng đầu năm

        Trong 6 tháng đầu năm 2021, huyện Pác Nặm tiếp tục dành trên 7,3 tỷ đồng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chuyển từ năm 2020 sang để đầu tư nâng cấp và xây dựng mới 23 công trình đường giao thông nông thôn.

Hoàn thiện hệ thống đường giao thông góp phần quan trọng vào việc phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của địa phương

          Mặc dù là huyện miền núi có điều kiện xuất phát điểm thấp, nhưng nhờ vào sự đầu tư của Nhà nước, đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng chung sức của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện nhà, nên đến nay hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện Pác Nặm đã được xây dựng khá hoàn thiện, góp phần quan trọng vào việc phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của địa phương.

          Hiện nay toàn huyện Pác Nặm có trên 259km đường xã, liên xã, đường từ trung tâm các xã đến đường huyện, trong đó có 159km đã được nhựa hóa và bê tông hóa. Có trên 313km đường trục thôn, liên thôn với gần 143km đã được cứng hóa và trên 374km đường ngõ, xóm…/.

Bài trướcLÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY, HĐND, UBND HUYỆN PÁC NẶM
Bài tiếp theo10/10 xã có trạm truyền thanh cơ sở hoạt động hiệu quả