Triển khai 7 Dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Trong kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023, huyện Pác Nặm sẽ triển khai tất cả 7 Dự án với 13 tiểu dự án khác nhau.

Có 07 Dự án thuộc Chương trình sẽ được triển khai đồng loạt trên địa bàn huyện Pác Nặm năm 2023

 

Theo đó, tổng nguồn vốn của chương trình thực hiện trong năm 2023 là 68 tỷ 782 triệu đồng, bao gồm 66 tỷ 779 triệu đồng nguồn vốn Trung ương và hơn 2 tỷ đồng nguồn vốn địa phương. Trong số đó, vốn đầu tư chiếm phần lớn với 44 tỷ 887 triệu và 23 tỷ 895 triệu vốn sự nghiệp.

Các dự án được triển khai gồm Dự án 1 – Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội; Dự án 2 – Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; Dự án 3 – Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng; Dự án 4 – Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; Dự án 5 – Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; Dự án 6 – Truyền thông và giảm nghèo về thông tin; Dự án 7 – Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá Chương trình. Hiện nay huyện Pác Nặm đã thực hiện phân bổ kinh phí cụ thể cho các đơn vị, địa phương để triển khai thực hiện theo quy định./.

 

Thu Hường

Bài trướcHội Chữ thập đỏ huyện trao tặng quần áo cho trẻ em tại xã Bằng Thành
Bài tiếp theoHội đồng nhân dân huyện tổ chức kỳ họp thứ chín, kỳ họp chuyên đề khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026