Triển khai nhiều hoạt động Truyền thông về giảm nghèo đa chiều

Trong năm 2023 này huyện Pác Nặm sẽ tập trung triển khai nhiều hoạt động Truyền thông về giảm nghèo đa chiều, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” đã và đang được huyện Pác Nặm triển khai có hiệu quả

 

Phòng LĐTB&XH là cơ quan được huyện giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các xã xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, sự kiện, chuyên trang, chuyên mục, phóng sự, ấn phẩm, sân khấu hoá truyền thông; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác giảm nghèo. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Biểu dương, khen thưởng đối với các địa phương, cộng đồng, hộ nghèo phấn đấu và có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực giảm nghèo. Tổ chức các hoạt động đối thoại về chính sách giảm nghèo ở các cấp, nhất là ở cơ sở….

Để thực hiện hoạt động truyền thông này, huyện sẽ phân bổ cho 230 triệu đồng từ Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023. Trong đó có 223 triệu là ngân sách Trung ương./.

 

Thu Hường

Bài trướcĐoàn công tác kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ 03 tháng đầu năm tại xã Nhạn Môn
Bài tiếp theoĐảm bảo tối thiểu 140 lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ kết nối việc làm thành công