Tỷ lệ hộ nghèo của xã Giáo Hiệu còn 42% theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2022-2025

Ngoài xã Bộc Bộc thì hiện nay trên địa bàn huyện Pác Nặm chỉ có xã Giáo Hiệu là có tỷ lệ hộ nghèo dưới 50% theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025. Các xã còn lại đều có tỷ lệ hộ nghèo cao từ 58% đến trên 67%.

            Nhiều mô hình kinh tế đang được xã Giáo Hiệu nhân rộng để thực hiện xóa đói giảm nghèo

Cụ thể, hiện tại xã Giáo Hiệu có tổng số 431 hộ dân với trên 2.000 nhân khẩu, trong đó theo chuẩn nghèo mới thì toàn xã còn 181 hộ nghèo với 882 nhân khẩu, tương đương tỷ lệ 42%. Qua rà soát thì trong số 12 chỉ số thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản, xã Giáo Hiệu có một dịch vụ xã hội là nguồn nước sinh hoạt là không có hộ nghèo bị thiếu hụt, trong khi có hai dịch vụ xã hội là việc làm và trình độ giáo dục của người lớn đều có số lượt hộ nghèo thiếu hụt nhiều nhất với lần lượt là 133 và 115 lượt hộ, tương đương 73,48% và 63,54%.

Cũng theo số liệu thống kê thì xã Giáo Hiệu là một trong ba xã hiện có tỷ lệ hộ cận nghèo thấp nhất huyện với 12,99%, tương ứng với 56 hộ, 254 nhân khẩu./.

 

Thu Hường

Bài trướcNhiều mục được tăng trong nguồn vốn đầu tư cân đối ngân sách sau điều chỉnh lần hai
Bài tiếp theoPác Nặm tập huấn nghiệp vụ kỹ năng biên soạn tài liệu quán triệt tuyên truyền các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng