Vụ Tuyên truyền Ủy Ban dân tộc tập huấn xây dựng Mô hình điểm về công tác tuyên truyền, vận động tại xã Nghiên Loan

Ngày 30 tháng 11 tại xã Nghiên Loan, Vụ Tuyên truyền Ủy Ban dân tộc phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tập huấn duy trì và xây dựng mới Mô hình điểm về công tác tuyên truyền, vận động theo Quyết định 640/QĐ-UBDT ngày 23/9/2022 của Bộ Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.

Vụ Tuyên truyền Ủy Ban dân tộc tập huấn xây dựng Mô hình điểm về công tác tuyên truyền, vận động tại xã Nghiên Loan

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã được đồng chí Đinh Xuân Thắng- Phó Vụ trưởng, Vụ Tuyên truyền, Ủy Ban dân tộc truyền đạt các chuyên đề gồm: Đặc trưng cơ bản của 53 dân tộc thiểu số, khái quát tình hình kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2030, những vấn đề mới về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; Những nội dung cơ bản triển khai chính sách dân tộc tại địa phương và hướng dẫn tổ chức duy trì Mô hình điểm. Hội nghị cũng đã triển khai các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Mô hình điểm như Công bố Quyết định thành lập nhóm nòng cốt cũng như thống nhất hình thức, nội dung triển khai Mô hình điểm về công tác tuyên truyền vận động tại xã Nghiên Loan.

Thông qua hội nghị tập huấn sẽ giúp cho các đại biểu, lực lượng nòng cốt triển khai mô hình nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, triển khai thực hiện Mô hình điểm hiệu quả, chất lượng, qua đó góp phần ổn định an ninh chính trị, tạo sự đồng thuận của xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương./.

Dương Hiểu

Bài trướcTrang THĐP huyện Pác Nặm tháng 11/2022
Bài tiếp theoHuyện Pác Nặm có 7 sản phẩm tham gia Sự kiện “Tuần lễ giới thiệu miến dong và các sản phẩm OCOP, sản phẩm bản địa tỉnh Bắc Kạn năm 2022”