Xã Giáo Hiệu còn 04 tiêu chí nông thôn mới chưa đạt.

Theo kết quả đánh giá của BCĐ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững huyện Pác Nặm thì đến thời điểm này xã Giáo Hiệu là địa phương có số tiêu chí đạt theo bộ tiêu chí nhiều thứ hai trên địa bàn huyện với 15 tiêu chí đã hoàn thành và cần duy trì.

Xã Giáo Hiệu phấn đấu thực hiện đạt tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm.

Số tiêu chí còn lại chưa đạt của xã Giáo Hiệu là: Tiêu chí số 10 về thu nhập; Tiêu chí số 11 về tỷ lệ hộ nghèo; Tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm. Trên cơ sở kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021, xã Giáo Hiệu đã xây dựng kế hoạch thực hiện từng tiêu chí cụ thể. Trong đó phấn đấu đến cuối năm sẽ hoàn thành được ít nhất thêm 02 tiêu chí, tập trung vào tiêu chí số 13 về hình thức tổ chức sản xuất và tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm.

Do đại dịch Covid-19 vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng lớn tới đời sống kinh tế xã hội của người dân nên việc thực hiện tiêu chí về thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Pác Nặm nói chung cũng như tại xã Giáo Hiệu nói riêng trong năm 2021 này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn./.

 

 

Tác giả: Thu Hường (Trung tâm VHTT&TT)

Bài trướcChương trình Phát thanh tổng hợp ngày 07/8/2021
Bài tiếp theoXã Nhạn Môn đạt 18/39 chỉ tiêu KTXH-QPAN.