Xã Nhạn Môn còn 12 chỉ tiêu thuộc 4 tiêu chí nông thôn mới đăng ký thực hiện năm 2023 chưa đạt

Hiện nay, xã Nhạn Môn còn có 12/22 chỉ tiêu của 4 tiêu chí nông thôn mới đăng ký thực hiện trong năm 2023 chưa đạt.

Tiêu chí số 17 – Môi trường và an toàn thực phẩm còn nhiều chỉ tiêu chưa hoàn thành nhất

 

Cụ thể, 4 tiêu chí mà xã Nhạn Môn đăng ký thực hiện đạt của năm 2023 là tiêu chí 06 – Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí 13 – Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; tiêu chí 14 – Giáo dục và Đào tạo; tiêu chí 17 – Môi trường và an toàn thực phẩm. Trong số 12 chỉ tiêu chưa đạt có 1 chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 6, 03 chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 13, 08 chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 17 và còn một mục tiêu của tiêu chí số 14 là đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Để hoàn thành được mục tiêu đã đề ra thì ngoài việc sử dụng tốt các nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã Nhạn Môn cần tiếp tục tuyên truyền, vận động sự tham gia của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn, phấn đấu đạt chuẩn được 12 tiêu chí nông thôn mới vào cuối năm 2023./.

 

Thu Hường

Bài trướcChương trình Phát thanh ngày 28 tháng 3
Bài tiếp theoTăng cường phòng chống sâu bệnh hại trên cây ngô xuân