Xã Nhạn Môn phấn đấu tăng tổng sản lượng lương thực có hạt

Trong năm 2023, xã Nhạn Môn đặt mục tiêu tăng tổng sản lượng lương thực có hạt trên địa bàn đạt từ 1.593 tấn trở lên, tăng ít nhất 46 tấn so với kết quả đạt được năm 2022, với 2.288 nhân khẩu.

Xã Nhạn Môn phấn đấu sản lượng lương thực có hạt vụ mùa 2023 đạt 610 tấn

Theo đó, lúa và ngô là hai loại cây lương thực có hạt chủ yếu được canh tác trên địa bàn xã trong năm 2023. Để hoàn thành mục tiêu đã đề ra, chính quyền và Nhân dân xã Nhạn Môn đang thực hiện sản xuất năm theo kế hoạch, trong đó về cơ bản đã hoàn thành sản xuất vụ xuân, chuẩn bị điều kiện cho sản xuất vụ mùa theo khung thời vụ. Bên cạnh đó, UBND xã ban hành phương án chống hạn cụ thể; tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi diện tích đất trồng lúa không chủ động nguồn nước sang các cây trồng khác phù hợp; cơ cấu lại bộ giống lúa phù hợp với từng vùng sản xuất, thay thế các loại giống lúa cũ bằng các giống mới, đem lại hiệu quả cao hơn…/.

Mai Luyến

Bài trướcHuyện Pác Nặm đẩy mạnh khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ
Bài tiếp theoKhai mạc huấn luyện dân quân tự vệ khối cơ quan huyện năm 2023