Xuân La chuyển đổi trên 13,2ha sang trồng cây có giá trị kinh tế cao

Thực hiện chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2021, đến thời điểm này xã Xuân La đã chuyển đổi được trên 13,2ha diện tích đất lúa ngô kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, đạt 66,2% kế hoạch năm.

Mận sớm là một trong những loại cây trồng đem lại nguồn thu nhập khá cho người dân Xuân La

Các diện tích chuyển đổi của xã Xuân La chủ yếu là chuyển sang trồng cây ăn quả, đặc biệt là cây mận sớm, trồng cây gừng nghệ, đậu tương. Để nâng cao hiệu quả trong công tác chuyển đổi cây trồng, thời gian qua xã Xuân La đã đẩy mạnh việc rà soát ở từng diện tích kém hiệu quả, gắn với quy hoạch sản xuất. Cùng với đó, xây dựng đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng chi tiết, cụ thể, trong đó khuyến khích phát triển mô hình phù hợp, cả điều kiện canh tác với thị trường tiêu thụ. Ưu tiên mở rộng những mô hình có đầu ra ổn định. Ngoài ra, cũng đề cao việc sản xuất gắn kết chặt chẽ “4 nhà”, trong đó mối liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân là rất quan trọng, giúp nâng cao giá trị gia tăng và sản xuất bền vững.

Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã góp phần tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đất canh tác, nâng cao thu nhập cho nông dân và thực hiện thành công nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp mà địa phương đã đề ra./.

Bài trướcHuyện Pác Nặm có kế hoạch thu hồi trên 303ha đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021.
Bài tiếp theoTập trung nguồn lực đưa xã Bộc Bố về đích nông thôn mới