Lịch công tác tuần

Lịch công tác tuần từ 06/12 đến 12/12/2021

NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU Thứ Hai 06/12/2021 Đ/c 8h00 Điệp, Quỳnh dự kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh, Tại Hội trường tỉnh Bắc Kạn GM 67, LX Kiên. 8h00 tập huấn công tác ngành Nội vụ, tại hội trường t3 UBND. GM 209 Đ/c 13h30...

Lịch công tác tuần từ 29/11-05/12/2021

NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU Thứ Hai 29/11/2021 8h30 Đ/c Duyên chủ trì họp Ban tổ chức Đại hội thể dục, thể thao huyện tại Phòng họp trực tuyến huyện. 13h30 Đ/c Điệp dự Ngày hội đại đoàn kết thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố 14h...

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN PÁC NẶM TỪ NGÀY 03/5/2021 – 09/5/2021

NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU Thứ Hai 03/05/2021  Thường trực UBND huyện  làm việc tại cơ quan  Thường trực UBND huyện  làm việc tại cơ quan Thứ Ba 04/05/2021 Thường trực UBND huyện  làm việc tại cơ quan 14h00 Đ/c Tuấn, phòng Tc kh, NN&PTNT dự họp thông qua dự...

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN PÁC NẶM TỪ NGÀY 26/4/2021 – 02/5/2021

NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU Thứ Hai 26/04/2021 7h30 Đ/c Duyên dự khai mạc Hội thi pháp luật về Dân quân tự vệ. Tại Hội trường huyện ủy (GM số 61). 7h - 9h30 Đ/c Điệp kiểm tra công tác bầu cử xã Bằng Thành....

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN PÁC NẶM TỪ NGÀY 19/4/2021 – 25/4/2021

NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU Thứ Hai 19/04/2021 7h30, Hội đồng từ vấn nghe báo cáo chương trình hành động bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trường học tại phòng họp tầng 3 UBND huyện. 8 giờ, đ/c Tuấn, các phòng Ban...

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN PÁC NẶM TỪ NGÀY 12/4/2021 – 18/4/2021

NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU Thứ Hai 12/04/2021 8h 00 TT HĐND, UBND Họp giao ban tại Phòng họp T3 HU. 13 giờ 30, lãnh đạo UBND huyện dự họp giao ban Tài chính ngân sách, XDCB quý I tại hội trường tầng 3 Thứ Ba 13/04/2021 8h00...

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN PÁC NẶM TỪ NGÀY 05/4/2021 – 11/4/2021

NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU Thứ Hai 05/04/2021 10h đ/c Điệp dự hội nghị công bố quyết định kiểm toán chương trình MTQG XDNTM và giảm nghèo tại UBND tỉnh bắc kan, GM số 114. Lx Hưng 8h00 Đ/c Duyên dự Khai mạc Đại hội...

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN PÁC NẶM TỪ NGÀY 29/3/2021 – 04/4/2021

NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU Thứ Hai 29/03/2021 8h 00 TTUBND làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh về các dự án đề xuất khởi công mới. GM số 16. Địa điểm: Hiện trường công trình; Phòng họp trực tuyến UBND huyện....

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND HUYỆN PÁC NẶM TỪ NGÀY 22/3/2021 – 28/3/2021

NGÀY BUỔI SÁNG BUỔI CHIỀU Thứ Hai 22/03/2021 8h00 Đ/c Tuấn dự họp với Ban kinh tế - xã hội HĐND huyện thẩm tra các văn bản trình kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ. Phòng họp số 1 tầng 2 UBND huyện. 13h30 Đ/c Điệp,...